Primera cobrança de l'any 2017

oagrtl.jpg

PRIMERA COBRANÇA DE L'ANY 2017

La primera cobrança de l'any 2017 comença el 27 de febrer i finalitza el 28 d'abril. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes municipals i quotes de comunitats de regants.

La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 30 de març.

Per a domiciliar un rebut, hi ha dues opcions:

- a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL: https://ov.oagrtl.cat/ 

- trucar al telèfon gratuït 900 354 136, del 6 de març al 7 d'abril, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí.

La data de càrrec d'aquests nous rebuts domiciliats és el 13 d'abril.