Document Únic de Protecció Civil Municipal de Torrebesses

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu.
Torrebesses d'acord al Decret 155/2014 ha elaborat un Document Únic de Protecció Civil Municipal en el qual s'inclouen tots els riscos que afectin al municipi d'acord amb els diferents plans.