Dades obertes

Obertura de Dades Públiques a Torrebesses

Per l'Ajuntament de Torrebesses l'obertura de dades públiques consisteix en posar les dades públiques que posseeix l'Ajuntament (en qualsevol grau d'agregació) a l'abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Al mateix temps es facilita l'accés a aquests recursos informatius per tal de fomentar-ne la seva reutilització.

Definim una dada pública com aquella que s'ha registrat, recopilat o generat per qualsevol mitjà per l'Ajuntament de Torrebesses, (o per tercers per encàrrec de l'Ajuntament), excloent aquella que estigui subjecte a restriccions de privacitat, propietat, seguretat o bé aquella dada que la seva publicació podria infringir la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, o bé aquella dada que tingui regulada la seva publicació mitjançant un procediment administratiu.

L'Ajuntament de Torrebesses té el compromís d'anar ampliant les seves dades públiques obertes. En funció de criteris d'utilitat social, disponibilitat i cost d'obrir les dades es seleccionarà quines s'obriran i en quin ordre, considerant les recomanacions de la Comissió Europea en aquest sentit.

Els diferents actors de la societat – ciutadania, empreses i qualsevol institució – tenen el dret d'utilitzar aquests recursos informatius, accedir-hi fàcilment per consultar-los i/o per crear nous serveis augmentant el valor social i, si així ho desitgen, obtenint un valor comercial fruit d'aquestes (sempre segons els termes de les condicions d'ús).

Aquest projecte d'obertura de dades té els següents objectius principals:

Augmentar la transparència de l'Ajuntament posant les dades públiques a l'abast de tots els actors de la societat: ciutadania , empreses, institucions, per a que aquests puguin explotar-les per crear serveis i desenvolupar aplicacions.

  • Diagnosticar quines són les necessitats de la societat en quant a dades públiques obertes.
  • Potenciar la iniciativa d'obertura de dades públiques i promocionar la reutilització d'aquestes dades públiques.
  • Promocionar el teixit econòmic mitjançant aquesta iniciativa.

L'objectiu últim és universalitzar l'accés a les dades de la mateixa manera que el web actual ha universalitzat l'accés als documents.

Imatges: